Müşteri Odaklı Tasarım ve Ticaret Çözümleri ile Öne Çıkın

1. Taraflar

1.1 NetteGo: NetteGo olarak anılacaktır. NetteGo, www.nettego.com internet adreslerinde faaliyet gösteren bir web tasarım hizmet sağlayıcısıdır.

1.2 Müşteri: Müşteri olarak anılacaktır. Müşteri, NetteGo'dan sunulan hizmetleri kullanacak olan kişi veya kurumdur.

1.3 Taraflar, bu sözleşmenin hükümlerini kabul ederler.

2. Konu

2.1 Bu sözleşme, Müşteri'nin NetteGo tarafından sunulan hizmetleri kullanması ve karşılığında ödeme yapması konusunu düzenler.

2.2 Müşteri, kayıt sırasında sağladığı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt eder.

3. Sorumluluklar

3.1 NetteGo, Müşteri'nin talebi üzerine sunulan hizmetleri sağlayacaktır. Siparişin kabul edildiği, ilgili ücretin tahsil edildiği ve belirtilen hizmetin verileceği kabul edilir.

3.2 Ödeme yöntemi ve KDV farkları, sipariş sırasında belirtilen toplam miktarla Müşteriye bildirilecektir.

3.3 Müşteri, yazılımların kurulumu için gereken bilgileri sağlamayı kabul eder. Bu bilgilerin doğru ve güvenli bir şekilde saklanması Müşteri'nin sorumluluğundadır.

3.4 Müşteri, aldığı hizmetle ilgili NetteGo tarafından yayınlanan talimatlara uymayı taahhüt eder.

3.5 Müşteri, hizmet dahilinde sahip olduğu yazılım ve programları kullanırken, erişim hakkı bulunmayan dosyalara veya programlara erişmemeyi ve herhangi bir sorundan kaynaklanabilecek zararı karşılamayı kabul eder.

3.6 Müşteri, hizmet sırasında yürürlükte olan veya sözleşme süresince yürürlüğe girebilecek olan vergi, harç ve benzeri yükümlülüklerin kendisine ait olduğunu kabul eder.

3.7 Müşteri, hizmet dahilinde barındırdığı tüm dosya, doküman ve programlardan kaynaklanabilecek hukuki ve cezai sorumluluğu kabul eder.

3.8 NetteGo, müşteri verilerinin hatalı kullanımından, veri içeriklerinden veya E-Mail ile kullanılan verilerden kaynaklanan maddi veya manevi zararlardan sorumlu tutulamaz.

4. Süre

4.1 Sözleşme, Müşteri tarafından sipariş ve ödeme işlemlerinin NetteGo'ya iletilmesi ile başlar.

4.2 Sözleşme süresi, Müşteri tarafından seçilen ödeme periyoduna eşittir. Yazılımlar için ücretsiz destek hizmeti 10 gündür.

5. Ücret

5.1 Belirtilen hizmetler için ödenecek ücret, sipariş sırasında belirtilen miktar kadardır.

5.2 NetteGo, fiyatlar ve tarifeler üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

5.3 Döviz cinsinden alınan hizmetlerin ödemesi, fatura tarihindeki Merkez Bankası efektif satış kuru üzerinden Türk Lirasına çevrilecektir.

5.4 Ödeme, fatura kesim tarihinden itibaren 5 iş günü içinde yapılmalıdır.

5.5 Ödemenin gecikmesi durumunda NetteGo kur farkı faturası kesme hakkını saklı tutar.

5.6 NetteGo, ödeme işlemini tamamlayıncaya kadar ilgili hizmeti kapatma ve açma hakkını saklı tutar.

5.7 Sipariş esnasında belirtilen yazılım, sunucu veya sanal sunucu işlemleri için geri ödeme yapılmaz.

6. Askıya Alınma

6.1 Ödeme sorunları, provizyon sorunları veya diğer hüküm ve yükümlülüklerden kaynaklanan durumlar nedeniyle NetteGo, hizmetlerin tamamını askıya alma hakkını saklı tutar.

6.2 Askıya alma süresince, Müşteri'nin hizmetlere erişimi durdurulur ve hesapları bloke edilir.

6.3 Tüm yazılım güvenliği Müşteriye aittir, ve yaşanabilecek sorunlardan NetteGo sorumlu değildir.

7. Fesih

7.1 Müşteri, sözleşmenin herhangi bir hükmüne aykırı davranarak sorumluluklarını yerine getirmediği takdirde veya sözleşme sırasında beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, NetteGo hiçbir ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir.

8. İletişim ve Bilgi Adresleri

8.1 Taraflar, her türlü tebligat için sipariş adreslerini yasal ikametgah olarak kabul ederler.

8.2 Bu adreslere yapılan her türlü tebligat, tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilir. Adres değişiklikleri yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır.

8.3 NetteGo, müşteriye elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstre'si gönderebilir. Müşteri, bu iletilerin alınmadığı veya ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağını kabul eder.

9. Ücretin Ödenmesinde Temerrüde Düşülmesi

9.1 Müşteri, ödenmemiş faturaların sonuçları, gecikme faizi ve cezai şartlar konusunu kabul eder.

9.2 NetteGo, alacaklar için dava açarsa, Müşteri aylık %15 gecikme faizi, bakiye borç miktarının %50'si kadar cezai şart, %10'u Avukatlık Ücreti ve diğer yasal giderleri ödemeyi kabul eder.

10. Geri İade Koşulları

10.1 NetteGo'dan satın alınan yazılım lisansları için geri iade hakkı bulunmamaktadır.

11. Lisans Değişimi

11.1 Yazılımlar tek lisans olarak satılmaktadır ve lisans değişiklikleri yazılım fiyatı ile aynıdır. İstisnalar dışında ücretsiz lisans değişimi yapılmaz.

12. Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

12.1 Bu sözleşme NetteGo ve Müşteri arasındaki ilişkiyi düzenler. Taraflar, her türlü hukuki işlem için Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerini ve icra dairelerini yetkili kılarlar.

12.2 Bu sözleşme, 11 madde ve 34 alt başlıktan oluşmaktadır. Taraflar, tüm hükümleri okuyup kabul etmişlerdir.

İletişime Geç